Thursday, June 16, 2016

Faktor Risiko dan Faktor Perlindungan

Secara amnya terdapat banyak faktor yang boleh menyebabkan seseorang terlibat dalam penagihan dadah. Diantaranya adalah ingin mencuba sesuatu yang baru, dipengaruhi oleh rakan, keperluan emosi dan psikologi yang tidak dipenuhi, keluarga yang bermasalah, persekitaran yang terdapat ramai penagih dadah dan berbagai lagi. Kegagalan seseorang individu mengawal diri akan menyebabkan ianya mudah terpengaruh seterusnya mencuba untuk mengambil bahan terlarang dan terjerumus kedalam dunia penagihan.


Bagi melihat dengan lebih jelas  tentang permasalahan ini, terdapat perkaitan yang sangat sinonim bagi menentukan penglibatan seseorang dalam gejala penagihan dadah ini iaitu faktor risiko dan faktor perlindungan. Menurut Kamus Dewan edisi ke 3, Risiko  didefinisikan sebagai kemungkinan mendapat bahaya atau kerugian manakala Perlindungan pula adalah memberi bantuan atau pertolongan atau memelihara. Sebagai contoh, ibubapa yang sentiasa mengawal tingkahlaku anak-anak dari segi pergaulan dengan rakan-rakan dan menetapkan masa untuk berjumpa dengan rakan-rakan serta mengenali rakan-rakan anaknya secara tidak langsung telah mewujudkan faktor perlindungan. Jika ini berlaku,  risiko anak-anak untuk berkawan dengan rakan-rakan yang telah mengambil dadah adalah dan terlibat dengan penagihan adalah terkawal. Secara umumnya, semakin banyak faktor pelindungan yang didedahkan kepada ahli masyarakat maka semakin berkurang faktor risiko penyalahgunaan dadah. Diantara pendekatan yang boleh dibuat oleh masyarakat dalam menangani masalah penagihan dadah  adalah sebagaimana berikut :-


i.               Memusnahkan kawasan penagihan (port penagih)

ii.            Membuat rondaan di kawasan perumahan bersama komuniti

iii.        Aktiviti pencegahan dan kempen kesedaran dengan kerjasama pihak AADK, Polis dan PBT


Dengan adanya aktiviti yang dirancang, masyarakat sebenarnya telah mencipta faktor perlindungan kepada ahli-ahlinya dan secara tidak langsung risiko pengambilan bahan terlarang tertamanya dadah adalah terkawal.


DADAH, CEGAH SEBELUM TERLIBAT…

No comments:

Post a Comment